Hướng dẫn tham gia

1. Bảng cú pháp và giá cước dịch vụ:

STT Mục đích Cú pháp Giá cước
1 Đăng ký tham gia chương trình- Gói KH miễn phí FREE/DK gửi 1356 Miễn phí
2 Hủy tham gia chương trình- Gói KH miễn phí HUY FREE gửi 1356 Miễn phí
3 Đăng ký tham gia chương trình- Gói KH thân thiết VIP/OK gửi 1356 6.000 đồng
(Miễn phí lần đầu tiên đăng ký)
4 Hủy tham gia chương trình- Gói KH thân thiết HUY gửi 1356 Miễn phí
5 Trả lời câu hỏi 1 hoặc 2 gửi 1356 Miễn phí
6 Xem hướng dẫn tham gia chương trình TG gửi 1356 Miễn phí

2. Cách thức đăng ký:

Khách hàng có thể lựa chọn bắt đầu tham gia chương trình bằng một trong hai cách: Tham gia Gói “Khách hàng miễn phí” hoặc Gói ”Khách hàng thân thiết”, cụ thể như sau:

 • 2.1. Gói “Khách hàng miễn phí”
  • Cú pháp đăng ký: FREE/DK gửi 1356 (Miễn phí)
  • Đối tượng: Áp dụng cho các thuê bao đang hoạt động 2 chiều trên mạng VinaPhone
  • Quyền lợi dành cho khách hàng tham gia Gói “Khách hàng miễn phí”
  • Khách hàng đăng ký vào Gói “Khách hàng miễn phí” sẽ được miễn phí tham gia hoàn toàn
 • Cách thức trả lời câu hỏi
  • Các câu hỏi của chương trình được gửi dưới hình thức trắc nghiệm, có liên quan đến các lĩnh vực: Kiến thức chung
  • Mỗi câu hỏi của chương trình sẽ có 2 lựa chọn để trả lời. Khách hàng chọn câu trả lời và chỉ cần nhắn trả lại với cú pháp 1 hoặc 2 tương ứng với lựa chọn rồi gửi tới 1356. Nếu câu trả lời của khách hàng không đúng với đáp án của chương trình hoặc khách hàng trả lời bằng bất kỳ cú pháp nào khác “1” hoặc “2” sẽ không được tính là câu trả lời đúng.
  • Sau mỗi câu trả lời, khách hàng sẽ nhận được một tin nhắn thông báo câu trả lời của khách hàng đúng hay sai, câu hỏi tiếp theo.
  • Cước trả lời câu hỏi là hoàn toàn miễn phí.
  • Hàng ngày, để nhận câu hỏi gói KH Miễn phí, khách hàng cần soạn tương tác 1 hoặc 2 gửi 1356
  2.2. Gói “Khách hàng thân thiết”:
  • Cú pháp đăng ký: VIP/OK gửi 1356 (6000 đồng, miễn phí đăng ký lần đầu)

  • Ghi chú: Không giới hạn số lần đăng ký trong ngày, khách hàng có thể hủy rồi đăng ký lại nhiều lần trong ngày.

  • Đối tượng: Áp dụng cho các thuê bao đang hoạt động 2 chiều trên mạng VinaPhone
 • Quyền lợi dành cho Gói “Khách hàng thân thiết”
  • Thuê bao thuộc Gói "Khách hàng miễn phí", sau câu hỏi thứ 2 và thứ 5, khách hàng sẽ nhận được lời mời đăng ký Gói “Khách hàng thân thiết”
  • Sau khi đăng ký tham gia vào Gói “Khách hàng thân thiết”, khách hàng sẽ nhận được link học Tiếng Anh.

3. Cách thức hủy:

- Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục tham gia chương trình và không muốn nhận được câu hỏi từ hệ thống, khách hàng nhắn tin theo cú pháp HUY FREE gửi 1356 hoặc HUY gửi 1356 (miễn phí):

- Sau khi đã hủy dịch vụ, nếu khách hàng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng phải đăng ký lại.