THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 'TRIỆU PHÚ TIẾNG ANH'

1. Tên chương trình khuyến mại (CTKM): “Triệu phú Tiếng Anh”

2. Thời gian khuyến mại : Từ Từ 20/10/2020

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.

4. Hình thức khuyến mại:

- Bán hàng cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

5. Giải thưởng:

Giải thưởng Số lượng Giá trị giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Hình thức trao thưởng
Tiền topup vào tài khoản chính 9.500 10.000 đồng 95.000.000 VNĐ Nạp vào tài khoản Chính của thuê bao. Thời hạn sử dụng: Theo quy định chính sách các gói cước của VinaPhone.
Tổng giá trị bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng chẵn

Lưu ý: Toàn bộ chi phí giải thưởng của CTKM do Công ty Cổ phần Giải pháp Di động Thông minh chịu trách nhiệm chi trả.

6. Đối tượng tham gia CTKM:

- Khách hàng là thuê bao trả trước và trả sau (bao gồm cả thuê bao EZcom) đang hoạt động hai chiều trên mạng VinaPhone.

7. Cách thức tham gia CTKM:

STT Gói cước Cú pháp đăng ký Cú pháp hủy Chính sách
Gói cước
1 Gói khách hàng thân thiết OK hoặc VIP gửi 1356 hoặc đăng ký qua kênh website, wapsite. HUY gửi 1356 Miễn cước ngày đầu cho các thuê bao đăng ký lần đầu, gia hạn hàng ngày nếu khách hàng không thực hiện hủy.

- Thuê bao lần đầu tiên đăng ký dịch vụ trong thời gian diễn ra CTKM, duy trì sử dụng và gia hạn thành công dịch vụ trong vòng 05 ngày liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký sẽ được cộng 10.000đ vào tài khoản chính. Trường hợp thuê bao hủy dịch vụ sau khi đã hết thời gian duy trì dịch vụ tối thiểu theo yêu cầu thì vẫn được cộng tiền.

- Thuê bao lần đầu tiên đăng ký dịch vụ trong thời gian diễn ra CTKM, duy trì sử dụng và gia hạn thành công dịch vụ trong vòng 15 ngày liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký sẽ được cộng tiếp 10.000đ vào tài khoản chính. Trường hợp thuê bao hủy dịch vụ sau khi đã hết thời gian duy trì dịch vụ tối thiểu (15 ngày) theo yêu cầu thì vẫn được cộng tiền. Như vậy, với các thuê bao thỏa mãn đồng thời duy trì sử dụng và gia hạn thành công dịch vụ trong vòng 15 ngày liên tiếp sẽ được cộng 20.000 đồng vào tài khoản chính (bao gồm 10.000 đồng khi thuê bao đủ điều kiện GHTC 5 ngày liên tiếp và 10.000 đồng khi thuê bao đủ điều kiện GHTC 15 ngày liên tiếp).

8. Quy định cộng thưởng vào tài khoản

- Thuê bao đăng ký thành công gói Khách hàng thân thiết dịch vụ Learn4Fun trong thời gian diễn ra chương trình đồng thời duy trì sử dụng và gia hạn thành công dịch vụ trong vòng 05 ngày liên tiếp sau khi đăng ký thành công. Nếu thuê bao đã từng được cộng tiền thành công, hủy và tái đăng ký lại trong khoảng thời gian khuyến mại sẽ không được cộng tiền (cộng 01 lần duy nhất trong khoảng thời gian khuyến mại).

- Thuê bao lần đầu tiên đăng ký dịch vụ trong thời gian diễn ra CTKM, duy trì sử dụng và gia hạn thành công dịch vụ trong vòng 15 ngày liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký sẽ được cộng 10.000đ vào tài khoản chính. Trường hợp thuê bao hủy dịch vụ sau khi đã hết thời gian duy trì dịch vụ tối thiểu theo yêu cầu thì vẫn được cộng tiền.

9. Thời gian trả thưởng:

- Ngày N+ 1 sau khi khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện hưởng khuyến mại, trường hợp thuê bao hủy đăng ký trước thời gian cộng tiền, thuê bao không được hưởng quà tặng này.

Trong đó N: là ngày khách hàng đạt các mốc duy trì sử dụng 05 ngày và 15 ngày liên tiếp.

10. Hình thức trả thưởng:

Cộng tiền vào tài khoản chính của khách hàng.