Danh sách trúng thưởng

Danh sách thuê bao trúng thưởng chung cuộc từ (09/09/2019-07/12/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84828711xxx Đặng Thị Thùy Chinh 25775 151532xxx Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình 02 Chỉ Vàng SJC

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (09/09/2019-07/12/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84839854xxx Mai Quốc Chiên 5155 1081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng chung cuộc từ (25/05/2019-22/08/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84947683xxx Mai Quốc Chiên 500540 1081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 02 Điện thoại iPhone X 64G

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (24/07/2019-22/08/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84947683xxx Mai Quốc Chiên 1740 1081015xxx Kim Đái 1 - Kim Sơn - Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (24/06/2019-23/07/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84818663xxx Bùi Hồng Doanh 1745 132172xxx Hạ Hoà - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ Thẻ cào 500.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (25/05/2019-23/06/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84839854xxx Mai Quốc Chiên 1800 1081015xxx Kim Đái 1 - Kim Sơn - Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng chung cuộc từ (16/04/2019-24/05/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84945452xxx Hoàng Hương Thảo 18230 082149xxx Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn 02 Điện thoại iPhone X64G

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (16/05/2019-24/05/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
0949731xxx Vũ Thị Mai 550 038186000xxx Xã Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Thẻ cào 500.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (16/04/2019-15/05/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84825598xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1810 125431xxx Xã Song Giang - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Thẻ cào 500.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc (16/12/2018-15/04/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84943644xxx Phạm Văn Đạt 387190 C1857xxx Hải Hà, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định 02 Điện thoại iPhone X64G
(60 triệu đồng)

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (17/03/2019-15/04/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84818995xxx Hoàng Thị Hồng 1730 125132xxx Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (14/02/2019-16/03/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84824818xxx Bùi Hồng Doanh 1710 132172xxx Hạ Hoà - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng Miễn phí chu kỳ từ (15/01/2019-13/02/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84815154xxx Mai Quốc Chiên 1745 1081015xxx Kim Đái 1 - Kim Sơn - Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng Miễn phí chu kỳ từ (16/12/2018-14/01/2019)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84858534xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172xxx Hạ Hoà - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc (16/9/2018-15/12/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84945452xxx Hoàng Hương Thảo 170785 082149xxx Tú Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn 02 Điện thoại iPhone X64G

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (15/11/2018-15/12/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84857869xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (16/10/2018-14/11/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84848528xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1800 125431xxx Xã Song Giang - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (16/09/2018-15/10/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84859410xxx Phan Quang Hoàn 1805 1095003xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000 đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc (18/06/2018-15/09/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84854390xxx Nguyễn Thị Dung 43295 017255xxx Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội 50.000.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng nhóm Miễn phí chu kỳ từ (17/8/2018-15/9/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84839472xxx Mai Quốc Chiên 1750 1081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84836372xxx Phan Văn Bạo 1745 1066002xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84913741xxx Nguyễn Trung Dung 1740 334623xxx TP. Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (18/7-16/8/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841233441xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1810 1069001xxx Kim Đái 2, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841233152xxx Phùng Thị Kim Anh 1805 1181014xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841235512xxx Trần Huyền Trang 1805 1199004xxx Xóm 5, Thanh Chiểu, Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (18/6-17/7/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841239854xxx Phùng Thị Kim Anh 1850 1181014xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84913725xxx Trần Huyền Trang 1850 1199004xxx Xóm 5, Thanh Chiểu, Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84912360xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1845 1069001xxx Kim Đái 2, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (20/3-17/6/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841237356xxx Trần Thị Lâm 14510 091826xxx Huyện Định Hóa- Thái Nguyên 50.000.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (19/5-17/6/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841272993xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1810 125431xxx Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Thẻ cào 500.000đ
84941976xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1810 1069001xxx Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841257869xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172xxx Hạ Hoà - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (19/4-18/5/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841298636xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172xxx Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ Thẻ cào 500.000đ
84914046xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1810 1069001xxx Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84913725xxx Trần Huyền Trang 1810 1199004xxx Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (20/3-18/4/2018)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841253816185 Phùng Thị Kim Anh 1810 1181014xxx Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84913732150 Mai Quốc Chiên 1810 1081015xxx Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841299901064 Mai Thị Thanh Bình 1795 111870xxx Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc (20/12/2017-19/03/2018)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84913527xxx Đỗ Xuân Hiệu 14510  038084009330  Hà Ngọc - Hà Trung - Thanh Hóa 50.000.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (18/2-19/3/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84912360xxx Trần Thị Huyền Trang 1810 001199004316 Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841239938xxx Không liên hệ được 1810     Thẻ cào 500.000đ
841292938xxx Không liên hệ được 1810     Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (19/1-17/2/2018)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84915154xxx Phùng Thị Kim Anh 1800 1181014854 Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
840913741xxx Nguyễn Trung Dung 1670 334623172 71 Võ Thị Sáu, Tp Trà Vinh Thẻ cào 500.000đ
84919160xxx Nguyễn Văn Cư 1670 285208100 Thiện Hưng-Bù Đốp-Bình Phước Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc (21/9-19/12/2017)

Số thuê bao Họ tên Hình thức Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84949350xxx KH từ chối nhận thưởng Quay thưởng     70.000.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (20/12-18/01/2018)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84942900xxx Mai Quốc Chiên 1810 1081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841292928xxx Nguyễn Quang Sơn 1810 112048xxx Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841259801xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172xxx Hạ Hòa, Phú Thọ Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (20/11-19/12/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
8491181xxx Nguyễn Quang Sơn 1780 112048xxx Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
8491374xxx Nguyễn Trung Dung 1735 334623xxx Võ Thị Sáu, TP Trà Vinh Thẻ cào 500.000đ
841254142xxx Lý Vạn Vượng 1720 022007xxx Quận 6, TP Hồ Chí Minh Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (21/10-19/11/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841243468xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1810 125431xxx Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh Thẻ cào 500.000đ
841294408xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172293 Hạ Hòa, Phú Thọ Thẻ cào 500.000đ
84917735xxx Phùng Thị Kim Anh 1805 001181014xxx Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (21/9-20/10/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841236692xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1810 125431xxx Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh Thẻ cào 500.000đ
84913732xxx Mai Quốc Chiên 1805 001081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84912204xxx Mai Quốc Chiên 1800 001081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc từ (23/6-20/9/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84915140xxx Nguyễn Quang Sơn 14510 112048xxx Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 50.000.000 đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (22/8-20/9/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84912058xxx Mai Quốc Chiên 4910 001081015xxx Vu Chu, Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 5.000.000 đồng
841293846xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1810 125431xxx Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh Thẻ cào 500.000đ
841293726xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1810 125431xxx Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh Thẻ cào 500.000đ
841299901xxx Mai Thị Thanh Bình 1800 111870xxx Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (23/7-21/8/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84949788xxx Hoàng Minh Hải 4910 171774xxx Phường Hàm Rồng - TP Thanh Hóa 5.000.000 đồng
841257730xxx Nguyễn Khánh Hưng 1810 011543xxx Q. Đống Đa - TP Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841294818xxx Bùi Hồng Doanh 1810 132172xxx Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ Thẻ cào 500.000đ
841239899xxx Hoàng Thị Thùy Anh 1805 125431xxx Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (23/6-22/7/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84947842xxx Đỗ Xuân Hiệu 4910 172395xxx Hà Trung, Thanh Hóa 5.000.000 đồng
84886802xxx Nguyễn Quang Sơn 1800 112048xxx Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84888856xxx Ngô Thị Huế 1800 168215xxx Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841239854xxx Phùng Kim Anh 1800 1181014xxx TX Sơn Tây, Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (24/5/2017-22/6/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
01256875xxx Nguyễn Đức Trung 4910 011786xxx Đê Trần Cát Trân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội iPhone 7 32G
01239854xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1800 1069001xxx Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
0886802xxx Nguyễn Quang Sơn 1800 112048xxx Đường Đức Viễn, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
01239854xxx Phùng Thị Kim Anh 1800 1181014xxx Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (24/4/2017-23/5/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
01257857xxx Nguyễn Quang Sơn 4910 112048xxx Đường Đức Viễn, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội iPhone 7 32G
01299901xxx Mai Thị Thanh Bình 1800 111870xxx Học Viện Kỹ Thuật Quân sự - Tân Xuân - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
01256825xxx Vũ Thị Thu Hoài 1800 162499xxx Cổ Lễ Trực Ninh- Nam Định Thẻ cào 500.000đ
01232437xxx Đỗ Xuân Hưng 1800 8000xxx Trực Ninh - Nam Định Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (25/3/2017-23/4/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
0943071xxx Hoàng Minh Hải 4910 171774xxx Đường Bà Triệu - Phường Hàm Rồng - TP Thanh Hóa iPhone 7 32G
01256825xxx Vũ Thị Thu Hoài 1800 162499xxx Cổ Lễ Trực Ninh- Nam Định Thẻ cào 500.000đ
0944746xxx Mai Quốc Chiên 1800 05000xxx Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
01239854xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1800 1069001xxx Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (23/2/2017-24/3/2017)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
01238681xxx Nguyễn Thị Ngọc Anh 4910 301229xxx Kinh Dương Vương - P12 - Quận 6 - TP. HCM iPhone 7 32G
01239854xxx Nguyễn Mạnh Hùng 1800 1069001xxx Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
01232437xxx Đỗ Xuân Hưng 1800 8000xxx Trực Ninh - Nam Định Thẻ cào 500.000đ
0915154xxx Phùng Kim Anh 1800 1181014xxx Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (24/01/2017 đến 22/02/2017)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
0916902xxx Nguyễn Thị Thanh Vân 4910 025013xxx Phường Bình Hưng Hòa- Quận Bình Tân- TP. Hồ Chí Minh iPhone 7 32 G
0948660xxx Lê Văn Thuận 1805 173621xxx Phường Lam Sơn - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Thẻ cào 500.000đ
01242671xxx Nguyễn Thị Phương Loan 1795 017116xxx Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
01256825xxx Vũ Thị Thu Hoài 1795 162499xxx Cổ Lễ - Trực Ninh- Nam Định Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (25/12/2016 đến 23/01/2017)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
01255195xxx
  Đỗ Xuân Hiệu 4910 172395xxx TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa iPhone 7 32 G
0916168xxx
  Phạm Văn Thiệm 1800 16193xxx P. Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liên - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
0888856xxx
  Ngô Thị Huế 1790 168215xxx Đường Đức Viễn, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
01242671xxx
  Nguyễn Thị Phương Loan 1785 017116xxx Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (25/11/2016 đến 24/12/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841298121xxx Đặng Nữ Minh Huệ 4890 230603xxx P12 - Quận 6 - TP. HCM iPhone 7 32 G
84911811xxx Nguyễn Quang Sơn 1750 112048xxx Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
84941792xxx Mai Xuân Công 1680 174854xxx Phường Lam Sơn - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Thẻ cào 500.000đ
84912368xxx Trần Tân 1680 113511xxx P. Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình Thẻ cào 500.000đ

Danh sách thuê bao trúng thưởng chu kỳ từ (26/10/2016 đến 24/11/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841293231xxx Lê Văn Duy 4895 025460xxx Quận Tân Bình, TP HCM iPhone 7 32 G
84916303xxx Nguyễn Quang Sơn 1750 112048xxx Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội Thẻ cào 500.000đ
841299575xxx Lý Vạn Vượng 1745 022007xxx P12. Quận 6 -TP HCM Thẻ cào 500.000đ
84914807xxx Bùi Văn Kha 1740 272247xxx Bình Đa - Biên Hòa - Đồng Nai Thẻ cào 500.000đ

Thuê bao trúng thưởng giải Chung cuộc CTKM 2 (28/7/2016-25/10/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84915319xxx Thuê bao không liên hệ được - - - 700 Triệu đồng

Danh sách thuê bao trúng thưởng, tháng thứ ba CTKM2 (26/9/2016 đến 25/10/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84915154xxx Phùng Thị Kim Anh 4775 001181014xxx Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội iPhone 6S, 16G
841233593xxx Mai Thị Thanh Bình 4775 111870xxx Tân Xuân - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội iPhone 6S, 16G
84944746xxx Mai Quốc Chiên 4740 05000xxx Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội iPhone 6S, 16G

Danh sách thuê bao trúng thưởng, tháng thứ hai CTKM2 (Từ 27/8/2016-25/9/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84943040xxx Đỗ Xuân Hiệu 4590 171852xxx Đường Trần Phú. Phường Lam Sơn-TP Thanh Hóa iPhone 6S, 16G
841255199xxx Mai Xuân Thành 4575 172663xxx Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa iPhone 6S, 16G
84948507xxx Đỗ Xuân Hiệu 4555 172395xxx Phường Lam Sơn - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa iPhone 6S, 16G

Danh sách thuê bao trúng thưởng, tháng thứ nhất CTKM2 (Từ 28/7/2016-26/8/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84949061xxx Lê Văn Duy 4565 025460xxx Quận Tân Bình - TP. HCM iPhone 6S, 16G
84942490xxx Hoàng Hải Hưng 4555 174514xxx TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa iPhone 6S, 16G
84944746xxx Mai Quốc Chiên 4530 05000xxx Thị xã Sơn Tây - Hà Nội iPhone 6S, 16G

Danh sách thuê bao trúng thưởng giải chung cuộc, CTKM1 (Từ 21/4/2016-19/7/2016)

Số thuê bao Họ và tên Số CMT Địa chỉ Giải thưởng  
841238344xxx Trương Thị Vân 187225xxx Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An 400 triệu đồng  

Danh sách KH trúng thưởng dv Learn4Fun đợt 3 (21/6/2016 đến 19/07/2016)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
841242567xxx Vũ Quang Tuấn 4330 020640xxx Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh iPhone 6S, 16G
84915417xxx Nguyễn Khánh Hưng 4240 011543xxx Quận Đống Đa - TP Hà Nội iPhone 6S, 16G
84919066xxx Phạm Hữu Phúc 4220 251038xxx TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng iPhone 6S, 16G

Danh sách thuê bao trúng thưởng, tháng thứ hai (Từ 21/5/2016 đến 20/06/2016)

Số thuê bao Họ tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84913003xxx Vũ Hồng Thái 4525 013004xxx Quận Đống Đa - TP Hà nội iPhone 6S, 16G
84912726xxx Biện Quang Tú 4505 013710xxx Quận Đống Đa - TP Hà Nội iPhone 6S, 16G
84941385xxx Mai Thị Bích Hạnh 4485 205871xxx Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam iPhone 6S, 16G

Danh sách thuê bao trúng thưởng, tháng thứ nhất (Từ 21/4/2016-20/5/2016)

Số thuê bao Họ và tên Điểm Số CMT Địa chỉ Giải thưởng
84943803xxx Trần Thị Lan 4150 73122xxx TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang iPhone 6S 16G
84947252xxx Nguyến Tiến Tùng 4130 1084011xxx Huyện Thanh Oai - Hà Nội iPhone 6S 16G
84944620xxx Đường Thị Ngọc Bích 4050 11937xxx Quận Thanh Xuân - Hà Nội iPhone 6S 16G